تبلیغات

مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
برای خرید به این پست مراجعه فرمایید http://www.webclk.ir/post/30

1 BTC = 100,000,000 Satoshis
1 BTC = 1000 mBTC (millibitcoin)
1 mBTC = 100,000 Satoshis
1 μBTC (microbitcoin) = 100 Satoshis
1 mBTC = 0.001 BTC (milli BTC)
1 uBTC = 0.001 mBTC (micro BTC or millionth of BTC)
1 satoshi = 0.01 uBTC (smallest unit of divisibility, hundred milltionth of a Bitcoin).
1 uBTC = 0.000001 BTC
1 μBTC = 100 Satoshis
1 Satoshi = 0.00000001 BTC
100 Satoshis = 0.000001 BTC
1,000 Satoshis = 0.00001 BTC
10,000 Satoshis = 0.0001 BTC
1 BTC = 100,000 μBTC

×تبلیغات